Kvalitet och miljö

Oy Bureau Veritas Certification Ab har som auktoriserad certifieringsföretag konstaterat att vår verksamhet möter ISO 9001:2008 och 14001:2004 sertificatens kvalitets- och miljökrav.
Ympäristö BureauYmparisto Bureau

Kvalitetspolicy

Oy Linton Abs kvalitetspolicy styrs enligt företagets värden och affärside. Målet för verksamheten är att möta de behov och förväntningar som marknaden utformar. Företaget producerar plomberingar till konkurrenskraftiga priser och korta levernastider. Marknadssituationen stärks genom marknadskännedom, produktutveckling och faktan att produktionen håller kvaliteten vid entreprenad samt den egna produktionen. Med hjälp av utbildning och via interna processer känner alla anställda på Oy Linton Ab till de kvalitetsstandarder som har med anställningen och företagets verksamhet att göra. Oy Linton Abs kundservice och produktion utvecklas ständingt efter kundrespons samt kontinuerlig resultatuppföljning.

Miljöpolicy

Oy Linton Ab strävar att kontinuerligt följa upp verksamhetens påverkningar på miljön, samt förbättra hanteringen av miljöfrågor. Vi vil nå ett rykte som miljövänliga agenter hos våra partners. Vår miljömålsättning är att bespara naturtillgångar. Vårt mål är att miska våra produkters miljökonsekvens vad gäller logistik- och produktionsprocesser.
Oy Linton Abs personal är engagerad att följa och utveckla miljöpolicyn enligt följande åtgärder:

 

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och miljökrav
  • Vi upprätthåller miljöprogrammet och dess föreskrifter enligt den kontinuerliga förbättringsprincipen.
  • Vi strävar att återanvinna det avfall som uppstår vid produktionen på ett miljövänligt och ekonomiskt hållbartsätt, med hänsyn till återanvändning.
  • Vi informerar våra samarbetsföretag och partners om våra miljökrav samt iakttar miljövärden vid förhandlingar med nya partners.
  • Vi utbildar och handleder personalen att hantera produktionsavfall samt att spara energi. På detta sätt kan personalen identifiera de miljökonsekvenser arbetet förorsakar och förebygga miljöskador.
  • Oy Linton Abs ledning och personal strävar efter förbätringar i miljöfrågor genom att evaluera miljöpåverkningen årligen och alltid vid förändring av produktionen.

 

Leave a Reply