Lagrande sensorer

Produkter transporteras helatiden til och med till andra sidan jordklotet. Under färden kan flera olika transportföretag vara inblandade. Ibland kan vi inte enbart nöja oss med faktan att produkten skadats under transport. Det kan visa sig nödvändigt att kartlägga var och när en stöt, lutning eller temperaturväxling skett. Våra lagrande loggers tillvaratar alla händelser som avviker från de förhandsgjorda inställningar. Reklamation och utredningen av transportansvaret underlättas väsentligt!

SW tilt sw-impactSW-temp

ShockLog lagrande stöt- och lutningssensor

ShockWatch® ShockLog väderleks- och stötsensorerna monitorerar och lagrar ständigt information i realtid under transportkedjan och lagerföring. Våra sensorer lagrar stötens vinkel, kraft och varaktighet. Som tilläggsval finns sensorer som lagrar även temperatur växlingar, fuktighet och lutningsvinklar.  GPS/GPRS –modul tillgänglig på 298-modellen. SchockWatch loggrarna minskar risken för missförstånd och berättar exakt var stöten misshanteringen skett.

 • ShockLog 208 bekräftar enbart att varan utsatts stöt.
 • ShockLog 248 lagrar datum för 15 olika stötar som överskrider gränsvärdet
 • ShockLog 298 lagrar datum för t.o.m. 870 olika stötar som överskrider gränsvärdet

ShockLogs

ShockLog 208

ShockLog 208 lagrande sensor som monitorerar och lagrar allslags stötar samt förändringar i omständigheterna som produkten utsatts för (i bruk, transport, lager). Anordningen larmar direkt då produkten utsatts för ett missöde. ShockLog lagrande sensorer hjälper att förebygga misshantering av gods under transport.

 • Lagrar de stötar produkten utsatts för
 • Som tilläggsval finns sensorer som lagrar även temperatur växlingar, fuktighet och lutningsvinklar
 • Kopplas till USB-porten för att avläsa log
 • Temperaturområde: -40 °C – 85 °C
 • Storlek: 84mm x 84mm x 55mm
 • Vikt: 445g (utan batterier)
 • Batteriets funktion: 12 mån

 

SL 208 new

ShockLog 248

ShockLog 248 lagrande sensor som monitorerar och lagrar allslags stötar samt förändringar i omständigheterna som produkten utsatts för (i bruk, transport, lager). Anordningen larmar direkt då produkten utsatts för ett missöde. ShockLog lagrande sensorer hjälper att förebygga misshantering av gods under transport.
ShockLog 248 lagrar datum för 15 olika stötar som överskrider gränsvärdet. Som tilläggsval kan även temperaturväxlingar, fuktighet och lutningsvinklar lagras. Kopplas till USB-porten för att avläsa log

 • Temperaturområde: -40 °C – 85 °C
 • Storlek: 84mm x 84mm x 55mm
 • Vikt: 445g (utan batterier)
 • Batteriets funktion: 12 mån

SL 248 new

ShockLog 298

ShockLog 298 lagrande sensor som monitorerar och lagrar allslags stötar och vibrationer samt förändringar i omständigheterna som produkten utsatts för (i bruk, transport, lager). Anordningen larmar direkt då produkten utsatts för ett missöde. ShockLog lagrande sensorer hjälper att förebygga misshantering av gods under transport.

 • Lagrar datum för t.o.m. 870 olika stötar som överskrider gränsvärdet
 • Som tilläggsval finns sensorer som lagrar även temperatur växlingar, fuktighet, rullnig, tryck och lutningsvinklar
 • Som tilläggsval tillgång till radiofrekvens för monitorering av händelseförloppet med hjälp av dator
 • Använd Google Maps för att se var exakt produten fått stöten
 • Kopplas till USB-porten för att avläsa log
 • Temperaturområde: -40 °C – 85 °C
 • Storlek: 84mm x 84mm x 55mm
 • Vikt: 515g (utan batterier)

 

SL 298 new

TrekView lagrande temperatursensorer

TrekView är ett kostnadseffektivt alternativ för monitorering av köldkedjan, som garanterar att du får veta om produkten utsatts för temperaturer som kan påverka produktens kvalitet, säkerhet eller hylltid. Med hjälp av dena apparat kan ni minska förlusten under transport, lager och hantering, coh förbättra företagets resultat.

 • Kostnadseffektiv
 • Lätt att använda
 • Olika möjligheter till att ladda/se data
 • Redogör om transporten med hjälp av diagram (flera olika alternativ)
 • Möjliggör PDF-raporter

TrekView kaikki TrekV reader

TrekView + USB

TrekView USB-temperatursensor monteras innanför paketet, lämpar sig bäst för miljöer där en utvändig kabel inte kan brukas.

 • Mångsidiga lagringsalternativ
 • Temperaturområde: -30 °C – 75 °C
 • Precision: ± 0,5 °C
 • Minneskapasitet: 4000 loggar / 16000000 histogram
 • Data kan återfås under transport/ vid lagring utan att stanna loggern
 • Yttre eller internt USB
 • Batteriet har tre års drivtid

TrekV ext USB TrekV int USB

TrekView + trådkabel

TrekView trådkabel –temperatursensor monitorerar produktens temperatur utan att öppna paketet. Paketet förblir oskadd under hela transporten då temperaturdatan kan kontrolleras i vilket skede av köldkedjan som möjligt.

 • Kabellängd ca. 55cm
 • Mångsidiga lagringsalternativ
 • Temperaturområde: -30 °C – 75 °C
 • Precision: ± 0,5 °C
 • Minneskapasitet: 4000 loggar / 16000000 histogram
 • Data kan återfås under transport/ vid lagring utan att stanna loggern
 • Yttre eller internt USB
 • Batteriet har tre års drivtid

TrekV ribbon probe

TrekView + metallsensor

Med hjälp av TrekView rostfristålsensor –apparaten kan man monitorera produktens inre temperatur, då monitoreringen av den yttre temperaturen inte räcker till.

 • Sensorns längd 14cm
 • Mångsidiga lagringsalternativ
 • Temperaturområde: -30 °C – 75 °C
 • Precision: ± 0,5 °C
 • Minneskapasitet: 4000 loggar / 16000000 histogram
 • Data kan återfås under transport/ vid lagring utan att stanna loggern
 • Yttre eller internt USB
 • Batteriet har tre års drivtid

TrekV metal probe

Leave a Reply