Stöt- och lutningssensorer

Stötsensorer används för att monitorera de stötar som godset får under transporten. När förpackningen får en stöt som överskrider det tillåtna gränsvärdet (G-kraft), visar indikatorn rött. Transportsäkerheten kan utökas genom att fästa stora varningsmärken eller varningstejp på förpangningen.
Andvändningsområden bl.a. elektronik-, data-, glas- ja keramikindustrin, möbler och vitvaror, mediciner, transport- och flyttföretag, luftfart.
Lutningssensorer används för att monitorera gods, som inte får luta över en viss grad under transport. Indikatorn visar tydligt, om godset har transportreats i fel position.

DropSpot sHOCK wATCH-2 TiltWatch XRT

ShockWatch stötsensor

När förpackningen får en stöt som överskrider det tillåtna gränsvärdet (G-kraft), färjas glastuben (indikatorn) i ShockWatch dekalen röd. Transportsäkerheten kan utökas genom att häfta stora varningsmärken eller varningstejp på förpangningen.
Andvändningsområden bl.a. elektronik-, data-, glas- ja keramikindustrin, möbler och vitvaror, mediciner, transport- och flyttföretag, luftfart.
Sensoen kan i sig själv inte förhindra godset att komma till skada, men minskar avsevärt risken av de skador som normalt förekommer under transoprt.

 • Engångsbruk
 • 5 olika indikatorvärden
 • Färdigt aktiverade
 • Fästes på förpackningen enligt föreskrifterna
 • Transportören kviterer den felfria sensorn vid överlämning av godset
 • Mottagaren av godset kontrollerar indikatorn
 • Anmärning på fraktsedeln vid utlöst- eller frånvarande sensoror
 • Leveransen godkänns eller skadeersättingsanspråk görs efter nogrann kontroll.

Det finns även mindre ShockWatch indikatorer, då kan de fästas innanpå ömtåliga gods.

 • SW clip
 • SW miniclip single
 • SW miniclip double (2 glasrör istället för ett)

Ta kontakt så tar vi rätt på det alternativ som passar Er bäst!

SW-label 2 SW-tape SW clip SW miniclip double

DropSpot stötsensor

En stötsensor för engångsbruk utvecklad för monitorering av större och tyngre försändelser. Aktiveras först vid fästning – underlättar transporten av sensorerna från ställe till ställe. Andvändningsområden bl.a. elektronik-, data-, glas- ja keramikindustrin, möbler och vitvaror, mediciner, transport- och flyttföretag, luftfart. Sensorn kan i sig själv inte förhindra godset att komma till skada, men minskar avsevärt risken av de skador som normalt förekommer under transoprt. Transportsäkerheten kan utökas genom att fästa stora varningsmärken eller varningstejp på förpangningen.

 • 3 olika indikatorvärden
 • Försedd med unik nummerserie
 • Fästes på förpackningen enligt föreskrifterna
 • Transportören kviterar den felfria sensorn vid överlämning av godset
 • Mottagaren av godset kontrollerar indikatorn
 • Anmärning på fraktsedeln vid utlöst- eller frånvarande sensor
 • Leveransen godkänns eller skade ersättingsanspråk görs efter nogrann kontroll

DropSpot SW varoitustarra SW-tape

MAG 2000 stötsensor

MAG 2000 stötsensorer är kosdnadseffektiva och emblemet kan användas på nytt. Utvecklad för att monitorera transport och hantering av ömtåliga försändelser på över 250kg. Produkten är lämplig för att monitorera stötar som förekommer vid lastning och lossning av långtradare och järnvägsvangnar
Emblemet nyttjar två magneter som gillrats. När en stöt som överskrider den definerade toleransen, glider de isär och lämnar en klart synlig röd signal på emblemet. Sigillen visar också från vilket håll stöten kommit. Emblemet kan återställas för ny användning med hjälp av en specialnyckel. Denna specialnyckel förhindrar manipulationsförsök.

Mag 2000 Mag 2000 red MAG 2000 key

TiltWatch XTR lutningssensor

Vissa gods måste transporteras stående. Det är dock svårt att verifiera att produkten icke har lutat över det tillåtna under transporten. TiltWatch XTR lutningssensorn indikerar enkelt och lättläst om försändelsen har transporterats enligt föreskrifterna.
Indikatorn i mitten färgas röd om försändelsen lutat över 83 grader under transporten. Indikatrorn har individuell numrering vilket verifierar, om sensorn utsatts för manipulation. Fukt, temperaturskillnader och andra yttre omständigheter påverkar inte funktionen av TILTWATCH XTR.
Lutningssensorn aktiveras först då det fästes på kollit. Varningsmärket som fästes under TiltWatch XTR i samband med fästningen är välsynlig för alla dem som transporterar kollit. Detta verifierar att kollit transporteras så omtåligt som möjligt med hänsyn till produktens egenskaper.

TiltWatch XRT TW + alustarra

TiltWatchPlus lutningssensor

TiltWatchPlus är lutningssensorn med flera ensklida lutsensorer som indikerar lutningen på separata gradskalor och är avsedd för transport av ömtåliga gods som transporteras stående. Avsedd speciellt för transport av gods som kan skadas redan vid väldigt små lutningar.
TiltWatchPlus verifierar hur många grader godset har lutat åt höger eller vänster. En separat sensor indikerar också om kollit har lagrats eller transporterats upp och ned. En metallkula (ej magnetisk) indikerar oangripligt om kollit har lutat utöver det tillåtna.
Varje sensor har individuell numrering som verifierar att sensorn inte har manipulerats. . Fukt, temperaturskillnader och andra yttre omständigheter påverkar inte produktens funktion. Lutningssensorn aktiveras först då det fästes på kollit.
Varningsmärket som fästes under TiltWatchPlus i samband med fästningen är välsynlig för alla dem som transporterar kollit. Detta verifierar att kollit transporteras så omtåligt som möjligt med hänsyn till produktens egenskaper.
TWplus

Leave a Reply