Temperatursensorer

LämpötilamittariÄr era produkter känsliga för temperaturväxlingar?
Vi har lösningen till monitorering av en obruten köldkedja. Ni kan enkelt och kosdnadseffektivt följa transoprtkedjan och lagring av produkter som är känsliga för temperaturväxlingar eller produkter som har begränsad hållbarhet. Temperaturdetektorerna försäkrar att Era produkter bevarar sin höga och felfria kvalitet också under transporten, samt ger er obestridlig bevis på möjliga försummningar eller fel gjorda under transporten.

WarmMark

Vissa produkter som är känsliga för värme måste transportras svalt. WarmMark™ Temperatursensor följer möjliga temperaturväxlingar under transporten. Sensorn ger exakt information om temperaturväxlingar.
WarmMark™ fungerar enkelt: om fönstret på indikatorn är vitt, har temperaturen inte ökat. Om gränsvärdet har överskridits, sjunker den röda färgen nedåt. Om temperaturen återigen sjunker under gränsvärdet, slutar den röda färgen att sjunka. På detta vis kan ni försäkra er om hur länge er produkt var utsatt för en högre temeperatur. Produktfamiljen WarmMark har flera olika temeraturvärden och användingstider.
Användningsområden bl.a. medicin transporter, livsmedel, vacciner, kemikalier, kosmetik, choklad, godis.
WarmMark oikea

ColdMark

Vissa produkter får inte utsättas för köld. ColdMark™ är en indikator som reagerar på temperatur sjunkning. Den aktiveras av sig själv och indikerar exakt om produkten utsatts för temperaturer under 0°C.
När temperaturen sjunker under noll, byter indikatorn färg till violett. Även om temperaturen reser tillbaka förblir indikatorn violett.
Finns i olika tröskelvärden beroende på varan. ColdMark™ har utformats att vara så lätthanterlig som möjligt. Den kan lätt appliceras i transportlådor eller förpackningar. Papret som skyddar tejpen på baksidan tas av och indikatorn appliceras innanför förpackningen. ColdMark™ bekräftar efter exporten om temperaturen sjunkit under önskvärd temperatur.
ColdMark™ temperatursensorer är ideala för bruk både inom läkemedelsindustrin som livsmedelsindustrin för att säkra en ovabruten köldkedja.
Coldmark Coldmark2

Leave a Reply