Laatu ja ympäristö

Bureau Veritas Certification Oy on akkretoituna sertifiointiyrityksenä todennut että toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001:2008 ja 14001:2004 laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

Laatupolitiikka

Linton Oy:n laatupolitiikkaa johdetaan yrityksen arvojen ja liikeidean ohjaamana. Toiminnan tavoitteena on kohdemarkkinoiden tarpeiden ja odotusten tunnistaminen. Linton Oy valmistaa korkealuokkaisia turvasinettejä kilpailukykyisin kustannuksin ja nopeilla toimitusajoilla. Markkina-asemaa vahvistetaan markkina tuntemuksella, tuotekehityksellä ja laadukkaan tuotevalmistuksen hallituissa ulkoistamamisprosesseissa sekä omassa tuotannossa. Linton Oy:ssä toteutettavan koulutuksen ja kuvattujen sisäisten prosessien avulla kaikki yrityksen palveluksessa olevat tunnistavat omaan työhön ja yrityksen toimintaan liittyvät laatuvaatimukset. Linton Oy:n asiakastyötä ja tuotantoa kehitetään jatkuvasti, saadun ja kerätyn asiakaspalautteen sekä jatkuvan seurannan avulla.

Ympäristöpolitiikka

Linton Oy pyrkii jatkuvasti huomioimaan toimintansa vaikutusta ympäristöön, sekä parantamaan ympäristöasioiden hoitoa. Haluamme saavuttaa sidosryhmien arvostuksen ympäristöystävällisenä toimijana. Ympäristöpäämääränä on luonnonvarojen säästäminen. Tavoitteemme on vähentää myymiemme tuotteiden ympäristökuormitusta valmistus ja logistiikka prosesseissa.

Linton Oy:n johto ja henkilöstö sitoutuvat ympäristöpolitiikan ylläpitoon ja kehitykseen seuraavilla toimilla:

  • Noudatamme toimintaan liittyviä voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatimuksia.
  • Ylläpidämme ympäristöjärjestelmää ja siihen liittyvää ohjeistusta jatkuvan parantamisen periaatteella.
  • Pyrimme kierrättämään toiminnassa syntyviä jätteitä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, huomioiden talteenottoon ja kierrätykseen liittyvät mahdollisuudet.
  • Viestitämme omat ympäristöpäämärät ja tavoitteet yhteistyöyrityksille. Arvioidessamme toimittajia huomioidaan toimittajayrityksen ympäristösuoritustasoa.
  • Kouluttaa tiedottamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä tavasta käsitellä syntyviä jätteitä ja miten vähentää energian kulutusta. Koulutuksen ja tiedotuksen avulla henkilöstö kykenee tunnistamaan omaan työhönsä liittyvät ympäristövaikutukset ja ennaltaehkäisemään ympäristövahinkojen syntymistä.
  • Linton Oy:n johto ja henkilöstö sitoutuu jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa arvioiden ympäristönäkökohtien vaikutukset vuosittain ja muutosten yhteydessä.
Laatu ja ympäristö
  • Oy Linton Ab ©   |  
  • 046 8702 323   |  
  • Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.